Fases

venres 19 febreiro 2010

Esta enfermidade ten as seguintes fases:

* Fase inicial:
                        - nesta fase a persoa comeza cos olvidos, como donde deixou algún obxeto., datas de cumpreano..., e é consciente delo o que lle produce angustia e depremise.
                        - perde fluidez de vocabulario.
                        - perde a orientación temporo-espacial.
                        - ....
* Fase intermedia: esta fase será a máis dura, pois a persoa comeza a ter grandes lagunas de memoria.
                        - non recorda os familiares.
                        - non recoñece nin as persoas nin os obxetos.
                        - encerrasee en si mesmo, ten fortes cambios de humor.
                        - .......
* Fase avanzada: nesta fase a persoa tan so responde a estímulos doloros ou afectivos.
                        - pérdida total da memoria recente
                        - hai un alto grado de apatía.
                        - ......

Nas duas últimas fases da enfermidade, é importante rodear ó ancian do mellor ambiente afectivo posible, conseguindo así unha mellora na calidade de vida dos últimos anos.

¿Hai tratamentos dispoñibles?

martes 09 febreiro 2010

A pesar da cantidade de anos que se leva investigando esta enfermidade, aínda non hai ningún tratamento que a cure realmente, si pode frear a sua progresión pero por desgracia de momento non existe cura.

 

Hai medicamentos que melloran temporalmente os síntomas, e existen tratamentos non farmacolóxicos que axudan a mellorar a calidade de vida do enfermo:

-fisioterapia

-psicomotricidade

-estimulación cognitiva

-musicoterapia

-terapia ocupacional......

 

 

Fuente: Fundación "La Caixa"

¿Qué sintomas ten?

martes 09 febreiro 2010

Cabe mentar que durante as primeiras etapas da enfermidade, os síntomas son moi pouco evidentes, os cales pasan desapercibidos para o enfermo igual que para os familiares e persoas cercanas a él.

Pero aínda así os seguientes síntomas poden axudar a pensar na posibilidade desta demencia:

1. problemas socio-laborais, derivados da pérdida de memoria

2. desorientación espacio-temporal

3. dificultade para recoñecer obxetos e persoas

4. trastornos de lenguaxe

5. dificultades no manexo do diñeiro

6. síntomas depresivos e falta de iniciativa

7. cambios de personalidade e de humor

8. alteración crecente da capacidade de xuizo e de discernir entre o correcto e o incorrecto.

 

 

Fuente: Fundación "La Caixa"

¿Ten causa esta enfermidade?

martes 09 febreiro 2010

Pois a verdade que a pesar dos anos que se leva investigando sobre esta enfermidade, as súas causas non están definidas.

Sabemos que a idade é un factor importante de risco: o alzheimer afecta ó 10% das persoas maiores de 65anos, pero entre os maiores de 90 anos este procentaxe elevase ata o 50%.

Outro factor de risco son os antecedentes familiares da enfermidade, polo cal se está investigando o papel da xenética no seu desarrollo.

 

 

Fuente: Fundación "La Caixa"

O alzheimer; ¿é unha enfermidade nova?

martes 09 febreiro 2010

Pois a resposta é NON; xa que esta enfermidade, desgraciadamente debese ó nome do médico Alois Alzheimer, posto que no ano 1906, observou os cambios producidos no cerebro dunha muller que morrera debido a unha enfermidade mental; e de ahí deuio nome a dita enfermidade co seu apelido.

 

 

Fuente: Convivir con Alzheimer; Matías-Guiu

FAGAL " Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias"

Servizo Galego de Saúde

Editorial médica Panamericana